Shimano Rod Test Center

V nabídce Shimano Rod Test Centra na prodejně Parys naleznete řady kaprových a feederových prutů.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KAMPANĚ „SHIMANO ROD TEST CENTER“ PRO SPOTŘEBITELE

 

SPOTŘEBITELSKÝ ŘÁD

§1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Tato ustanovení upřesňují práva a povinnosti spotřebitelů v rámci kampaně Shimano Rod Test Center – dále jen "kampaň".

2. Doba trvání kampaně je vymezena obdobím od 1. února 2024 do 1. ledna 2026 a může být z podnětu organizátora prodloužena.

3. Smluvní stranou smlouvy se spotřebitelem je obchod, ve kterém spotřebitel prut zakoupí a který se nazývá Rod Test Center by Shimano – dále jen "Obchod".

4. Obchod umožňuje v rámci kampaně spotřebiteli zakoupit vybrané pruty Shimano, které jsou k dispozici ve speciální zóně jako testovací pruty, označené speciální nálepkou "Rod Test Center", s možností jejich vrácení za následujících podmínek:

 • a. Spotřebitel zakoupí prut za všeobecných obchodních podmínek, za maloobchodní doporučenou cenu stanovenou Obchodem, přičemž obdrží doklad o koupi, který je podkladem pro následné vrácení.
 • b. Spotřebitel používá prut po dobu nepřesahující 5 pracovních dní, z nichž 5. den se považuje za poslední den, kdy může spotřebitel prut vrátit do Obchodu, a to v otevírací době dané prodejny.
 • c. Po vrácení prutu do příslušné prodejny a obdrží spotřebitel zpět plnou zaplacenou cenu prutu v souladu s dokladem o koupi vydaným Obchodem.

5. V rámci kampaně má spotřebitel právo užívat prut v souladu s jeho určením, tj. především v souladu s parametry prutu, zejména vrhací zátěží popsanou na blanku prutu a vyjádřenou v gramech (g) nebo uncích (oz).

6. Spotřebitel je povinen před koupí prut v prodejně za přítomnosti prodávajícího pečlivě prohlédnout a neprodleně nahlásit případné připomínky ke stavu prutu, zejména: viditelné praskliny na blanku nebo případné poškození oček.

7. V každé prodejně, která je součástí programu Shimano Rod Test Center (označené speciální informační samolepkou na vstupních dveřích), má spotřebitel navíc nárok na dárek, pokud se po uplynutí testovacího období rozhodne zakoupit jakýkoli prut ze série uvedené v bodě c) níže:

a) V případě prutů uvedených v bodě c) níže, limitovaný hrnek Shimano s gravírováním a nákrčník v celkové hodnotě 15 €.

b) V případě prutů uvedených v bodě c) níže, zakoupených společně s jakýmkoli navijákem nebo multiplikátorem Shimano vyrobeným v Japonsku, za předpokladu, že je taková sada zakoupena s jedním dokladem o koupi (účtenkou), limitovaný hrnek Shimano, limitovanou gravírovanou termosku Shimano a nákrčník v celkové hodnotě 35 €.

c) Seznam prutů zahrnutých do programu Shimano Rod Test Center, na které platí speciální nabídková akce, jejichž nákup je odměněn dalšími dárky:

 

 • Shimano Tribal TX Ultra
 • Shimano Tribal TX9B
 • Shimano Tribal TX7A
 • Shimano Aero Pro
 • Shimano Aero X7
 • Shimano Poison Adrena
 • Shimano Expride
 • Shimano Zodias
 • Shimano Lesath Seatrout
 • Shimano Aspire Seatrout
 • Shimano Lunamis
 • Shimano Dialuna
 • Shimano Soare XR
 • Shimano Yasei LTD

d) Pro získání dalších bezplatných produktů popsaných v bodech 7 a) a 7 b) výše, musí spotřebitel vyplnit formulář na internetových stránkách https://campaign.fishingshimano.com/fishing-rod-campaign/ a zaregistrovat svůj nákup. *POZNÁMKA: při nákupu více než jednoho rybářského prutu z prutů uvedených v bodě 7 c) vyplňte prosím formuláře pro každý rybářský prut zvlášť a přidejte fotografii stejné účtenky (faktury).

§ 2

ÚČAST NA KAMPANI

1. Akce se mohou zúčastnit pouze osoby, které splňují všechny požadavky popsané v tomto odstavci a vykonávají činnosti uvedené v § 3 níže.

2. Akce se mohou účastnit pouze:

a) Plnoleté osoby

b) Osoby plně způsobilé k právním úkonům

c) Osoby nacházející se v Polsku, Estonsku, Litvě, České republice, na Slovensku nebo v Maďarsku

d) Osoby, které jsou spotřebiteli ve smyslu zákona

3. Osoby, které se účastní Akce, se nazývají "Účastníci".

4. Účast na Akci je dobrovolná.

§3

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1. Spotřebitel má právo na použití vybraných prutů označených speciální nálepkou "Shimano Rod Test Center" z nabídky obchodu do 5 pracovních dní se zárukou jejich vrácení a opětovného plného vrácení zaplacené ceny prutu uvedené na dokladu o koupi.

2. Vybrané pruty zahrnuté do pravidel Akce jsou označeny speciální nálepkou "Shimano Rod Test Center". Pruty, které nejsou takto označeny, nelze vrátit a vztahují se na ně obecná pravidla stanovená místními zákony.

3. Spotřebitel má právo prut používat k rybolovu a vrátit jej i přes viditelné stopy používání (např. lehké poškrábání laku, prach z pletené šňůry na očkách), tj. stopy, které nemají vliv na provozní a technické parametry a vlastnosti prutu.

4. Spotřebitel je povinen prut před vrácením do prodejny zbavit všech nečistot.

5. V případě zlomení nebo jiného poškození prutu platí postup shodný se standardním reklamačním řádem, kdy servisní středisko Shimano Polska sp. z. o. o. posoudí příčinu poškození a určí, zda k poškození došlo v důsledku vady výrobku nebo nevhodného jednání uživatele.

6. V případě, že byl testovací prut zlomený nebo poškozený tak, že není možné jeho další řádné užívání, má Obchod právo odmítnout vrácení peněz a přijmout poškozené zboží v reklamačním řízení, které trvá 2-3 týdny, o čemž spotřebitel obdrží od Obchodu zpětnou vazbu, nejdéle do 2 týdnů od data zahájení reklamačního řízení.

7. Obchod má právo vrácený prut pečlivě zkontrolovat a odhalit případné poškození, včetně provedení testu průhybu prutu, který může odhalit případné praskliny ve struktuře blanku vzniklé mechanickým poškozením a kontroly výplně všech oček prutu. V případě zjištění poškození má obchod právo odmítnout přijetí vráceného prutu a spotřebitel má právo zahájit reklamační řízení.

8. V rámci práva na vrácení výrobku do 5 pracovních dní je spotřebitel povinen vynaložit veškeré úsilí, aby vrácený prut vypadal a vykazoval stejný technický stav, jaký měl v době nákupu.

9. Ve všech ostatních záležitostech, které nejsou popsány v těchto pravidlech, platí místní zákony.

§ 4

REKLAMACE A STÍŽNOSTI

1. Případné stížnosti týkající se průběhu propagační kampaně (dále jen "stížnosti") lze podávat e-mailem na následující e-mailovou adresu: spofmarketing@shimano-eu.com. Pro dodržení lhůty pro podání stížnosti je rozhodující datum přijetí e-mailu.

2. Právo podat stížnost mají pouze účastníci Kampaně. Stížnost musí obsahovat jméno a příjmení účastníka, podrobnou adresu účastníka, podpis účastníka a odůvodnění stížnosti.

3. Stížnosti budou organizátorem posouzeny do 14 kalendářních dní ode dne jejich obdržení. Účastník bude o rozhodnutí organizátora ohledně projednání stížnosti vyrozuměn e-mailem.

4. Po vyčerpání lhůty reklamačního řízení má Účastník právo uplatnit neuznané nároky u soudu.

§ 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Pravidla Kampaně jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle obchodu a jsou zveřejněna na internetových stránkách https://campaign.fishingshimano.com/fishing-rod-campaign/

2. Účastí na akci účastník vyjadřuje souhlas s uvedenými pravidly.

3. Pořadatel není podle těchto pravidel povinen poskytovat jiné výhody než ty, které jsou v pravidlech výslovně uvedeny.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit obsah pravidel v průběhu jejich trvání, změny pravidel však nesmí vést ke zhoršení podmínek účasti v kampani.

5. Změny pravidel mohou být oznámeny také zveřejněním jednotného znění novelizovaných pravidel.

6. Tento řád vstupuje v platnost dne 1. února 2024.

7. V neregulovaných záležitostech se použijí příslušná ustanovení právních předpisů v závislosti na zemi, kde byl nákup uskutečněn, tj. v Polsku, Estonsku, Litvě, České republice, na Slovensku nebo v Maďarsku.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies